Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
 [ 3 posts ] 
Trời ... cái gì đây smash.gif           
đừng đừng ... ht muốn đăng cái youtube mà làm hoài không xong ...
http://www.youtube.com/embed/M8hjPyFbLtY

http://www.bensongmay.net/viewtopic.php ... ght=#12528
hic hic ...           
Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến     [ 3 posts ]  Trở về bài testing

All times are UTC - 6 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft