Bị Giáng Chức Đày Đến Lam Quan ,Dặn Cháu Tương

左遷至藍關示姪孫湘

一封朝奉九重天,
夕貶潮州路八千。
欲為聖明除弊事,
肯將衰朽惜殘年。
雲橫秦嶺家何在,
雪擁藍關馬不前。
知汝遠來應有意,
好收吾骨瘴江邊。

韓愈

Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương

Nhất phong triêu tấu cửu trùng thiên,
Tịch biếm Triều Châu lộ bát thiên.
Bản vị thánh triều trừ tệ sự,
Cảm tương suy hủ tích tàn niên.
Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại,
Tuyết ủng Lam Quan mã bất tiền.
Tri nhữ hữu lai ưng hữu ý,
Hảo thu ngô cốt chướng giang biên.

Hàn Dũ .


Dịch nghĩa : Sáng dâng sớ lên vua , chiều bị đày đi ra đất Triều Châu xa tám ngàn dặm , cũng chỉ vì muốn can ngăn vua làm những điều tệ hại . Chẳng tiếc chi thân già bệnh tật chỉ còn chờ phút lâm chung.
_ Nhìn ngọn Tần Lĩnh mây giăng phủ lòng tự hỏi nhà ta đang ở đâu ? Trên đất Lam Quan tuyết phủ đầy ngựa chẳng muốn bước chân đi nữa . Mai nầy cháu có đến tìm ta , chắc chỉ thấy một nắm xương tàn bên giòng sông đầy sương lam chướng khí .
_Câu "Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại" ...Xưa nay người ta hay dùng như " Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa" trong Kiều Nguyễn Du ..Ý nói nhìn mây lại nhớ nhà ..Như "Ngọn mây Tần khóe mắt chợt nghe cay" PT.

Bản Dịch Thi Viện : Huyền Lâm

Bị Giáng Chức Đày Đến Lam Quan ,Dặn Cháu Tương

Sáng dâng tờ sớ trước Hoàng Cung
Chiều bị Triều Châu tám vạn trùng
Lòng muốn vua trừ bao tác tệ
Thân già chẳng quản phút lâm chung
Mây giăng Tần Lĩnh nhà đâu nhỉ
Tuyết phủ Lam Quan ngựa ngập ngừng
Cháu có đến đây tìm chỉ thấy
Bên giòng chướng khí nắm tàn xương .
_______

Sáng nay dâng sớ lên Vua
Chiều đày ra tận bốn mùa sưong lam
Triều Châu tám vạn dặm ngàn
Bởi lòng cũng muốn vua làm việc ngay
Cho nên chẳng quản thân này
Biết bao bệnh tật chờ ngày lâm chung
Mây trên Tần Lĩnh mịt mùng
Nhìn mây tự hỏi khắp cùng nhà đâu
Lam Quan tuyết trắng một màu
Ngựa chồn chân bước gục đầu lặng im
Mai đây nếu cháu đến tìm
Xương ta nằm cạnh bên triền sông hoang .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft