Cửu nhật Tề sơn đăng cao


九日齊山登高

江涵秋影雁初飛,
與客攜壺上翠微。
塵世難逢開口笑,
菊花須插滿頭歸。
但將酩酊酬佳節,
不用登臨恨落暉。
古往今來只如此,
牛山何必獨沾衣。

杜牧

Cửu nhật Tề sơn đăng cao

Giang hàm thu ảnh nhạn sơ phi,
Dữ khách huề hồ thướng thuý vi.
Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Cúc hoa tu sáp mãn đầu quy.
Đãn tương mính đính thù giai tiết,
Bất dụng đăng lâm hận lạc huy.
Cố vãng kim lai chỉ như thủ,
Ngưu sơn hà tất độc triêm y.

Đỗ Mục

Dịch nghĩa : Sông ôm bóng mùa thu, nhạn mới bắt đầu bay đi tránh rét,
Cùng khách tha hương đem bầu rượu lên núi đồi.
Cõi trần khó gặp lúc hé miệng cười,
Phải nên gắn hoa cúc đầy đầu đem về nhà.
Ta nên say tuý luý đối đãi với tiết đẹp trời,
Đừng lên đấy ngồi sầu hận ánh tà dương.
Xưa qua giờ lại chỉ có như vậy thôi,
Việc gì một mình đứng trên núi Ngưu khóc ướt cả áo.

Bản Dịch , Thi Viện : Huyền Lâm .
Lên núi Tề ngày mùng chín

Thu rớt trên sông bóng nhạn lồng
Lên non cùng bạn rượu thong dong
Nhân gian hiếm lúc cười vui vẻ
Đầu giắt cho đầy đám cúc bông
Lúy túy hồn say ơn cảnh đẹp
Đừng hờn bóng xế buổi chiều mông "quạnh"
Xưa sao giờ vẫn y như thế
Hà cớ lệ tuôn mãi xuống dòng .

*********

Bóng thu vừa rớt trên sông
Đã trông thấy bóng nhạn lồng trên cao
Lên non cùng bạn rượu vào
Nhân gian hiếm lúc cười chào vui chơi
Quay về lòng nhẹ thảnh thơi
Đầu hoa cúc nở vàng tươi giắt đầy
Cảnh tình đẹp quá ta say
Trong cơn lúy túy nghe đầy hồn lâng
Đừng buồn bóng đã xế dần
Xưa sao nay vậy đâu lần đổi thay
Cớ gì lệ cứ rơi đầy
Núi Ngưu lên đó lại lay lắc sầu .

HL       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft