Ung hồ sơn tự

灉湖山寺

空山寂曆道心生,
虛穀迢遙野鳥聲。
禪室從來塵外賞,
香台豈是世中情。
雲間東嶺千尋出,
樹裏南湖一片明。
若使巢由知此意,
不將蘿薜易簪纓。

張說

Ung hồ sơn tự

Không sơn tịch mịch đạo tâm sinh,
Hư cốc siêu dao dã điểu thanh.
Thiền thất tòng lai vân ngoại thưởng,
Hương đài khởi thị thế trung tình.
Vân gian Đông lĩnh thiên trùng xuất,
Thụ lý Nam hồ nhất phiến minh.
Nhược sử Sào, Do đồng thử ý,
Bất tương la bệ dịch trâm anh.

Trương Việt .


Dịch nghĩa : Núi vắng vẻ tịch mịch lòng mộ đạo nảy sinh
Trong hang trống nghe vang vọng xa xa tiếng chim kêu
Cửa nhà thiền trước giờ chỉ ngắm những áng đám mây
Hương đài đâu phải là nơi thế tình lục luỵ
Rặng Đông lĩnh trong đám mây lộ ra trùng trùng
Nam hồ trong đám cây một màu rõ ràng
Nếu mà để Sào, Do có cùng một ý tưởng
Thì chẳng đổi áo ẩn dật lấy trâm anh

Bản Dịch : Huyền Lâm ...Thi Viện

Chùa trên núi ở hồ Ung

Non núi vắng chợt sinh tâm đạo
Tận hang cùng huyên náo tiếng chim
Tầng mây trắng đọng im lìm
Cửa thiền là chốn thoát miền thế nhân
Xua tất cả cõi trần tục lụy
Hương đài kia đâu chỉ vui chơi
Núi đông mây phủ kín trời
Hồ Nam xanh biếc rạng ngời trong cây
Nếu giả sử chung đây một ý
Thì Sào_Do cũng nghĩ như ta
Áo gai ẩn dật ta bà
Không đem đổi lấy lụa là trâm anh .

HL       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft