Xuân tịch lữ hoài

春夕旅懹

水流花謝兩無情,
送盡東風過楚城。
蝴蝶夢中家萬里,
杜鵑枝上月三更。
故園書動經年絕,
華髮春催兩鬢生。
自是不歸歸便得,
五湖煙景有誰爭。


Xuân tịch lữ hoài

Thuỷ lưu hoa tạ lưỡng vô tình,
Tống tận đông phong quá Sở thành.
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam canh.
Cố viên thư động kinh niên tuyệt,
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.
Tự thị bất quy quy tiện đắc,
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh!

Thôi Đồ


Dịch nghĩa

Nước chảy hoa rơi,tất cả chỉ vô tình
Ngọn gió đông thổi qua hết thành nước Sở
Trong mơ thấy hoá bướm đang ở quê nhà xa vạn dặm
Đỗ quyên đậu trên cành suốt trăng canh ba
Năm đã tàn mà vắng bặt tin nhà
Hoa nở, mùa xuân giục giã mái đầu càng thêm bạc
Tự nhủ về hay không cũng được
Cảnh khói sương Ngũ Hồ nào có ai tranh đâu!

Bản Dịch: Huyền Lâm . Thi Viện

Chiều xuân đất khách nhớ về

Hoa rơi, nước chảy chuyện vô tình
Ngọn gió đông tàn đến Sở kinh
Hóa bướm đêm mơ nhà vạn dặm
Ba canh quốc đậu sáng trăng cành
Cuối năm vắng bặt tờ thư cũ
Hoa nở xuân về tóc bạc nhanh
Tự nhủ chẳng về , về cũng được
Ngũ Hồ sương khói mấy ai tranh .

*********
Hoa rơi nước chảy vô tình
Gió đông thổi muộn về kinh Sở ngoài
Mộng buồn hóa bướm vãng lai
Bên ngôi nhà cũ dặm dài phương xa
Đỗ quyên đậu suốt canh ba
Cành cao trăng sáng thiết tha giọng buồn
Thư nhà vắng bặt tin luôn
Cuối năm man mác dạ vương vấn sầu
Xuân về hoa nở tươi mầu
Là thêm sương bạc mái đầu năm xưa
Nhủ lòng tự hỏi về chưa
Về không thôi kệ không thừa nghĩ suy
Ngũ Hồ sương khói tà huy
Mình ta một cõi sợ gì ai tranh .

HL       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft