Đăng U Châu đài ca

登幽州臺哥

前不見古人,
後不見來賈。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。


Đăng U Châu đài ca

Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế há.


Dịch nghĩa.

Ngoái về trước không thấy bóng người xưa
Nhìn lại sau cũng chẳng một người
Chỉ đất trời mênh mang rộng
Bỗng dưng buồn nhỏ giọt sầu .

Bản Phỏng Dịch : Huyền Lâm

Phía trước người xưa chẳng thấy
Sau thời cũng chẳng một ai
Đất trời, ôi mênh mang quá !
Lệ ta bất chợt tuông dài .
********
Nhìn phía trước người xưa quạnh quẽ
Ngoái về sau vắng vẻ không người
Mênh mang chỉ một đất trời
Bỗng dưng giọt lệ của đời vội sa .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft