Hoài thượng biệt hữu nhân

淮上別友人

揚子江頭楊柳春,
楊花愁殺渡江人。
數聲風笛離亭晚,
君向瀟湘我向秦。

鄭谷

Hoài thượng biệt hữu nhân

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.

Trịnh Cốc

Bản Dịch Huyền Lâm .
Dịch nghĩa

Bên sông Dương Tử, dương liễu đượm sắc xuân,
Hoa dương liễu khiến người qua sông buồn da diết
Vài tiếng sáo gió vi vút ở đình ly biệt chiều xuân,
Anh đi tới sông Tiêu Tương, tôi đi tới đất Tần.

***********

Dương Tử đầu sông dương liễu xuân
Hoa dương buồn nát kẻ sang sông
Ly đình sáo gió chiều vi vút
Bạn đến Tiêu Tương Tớ nẻo Tần .
__________

Sông Dương dáng liễu chào xuân
Hoa dương khiến kẻ sang sông nát lòng
Ly đình sáo gió mênh mông
Tiêu Tương nẻo bạn tôi vòng Tần bang .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft