Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân

宣州謝眺樓餞別校書叔雲

棄我去者,

昨日之日不可留;

亂我心者, 

今日之日多煩憂。

長風萬里送秋雁, 

對此可以酣高樓。

蓬萊文章建安骨,

中間小謝又清發。

俱懷逸興壯思飛,

欲上青天攬明月。

抽刀斷水水更流,

舉杯銷愁愁更愁。 

人生在世不稱意, 

明朝散髮弄扁舟。

李白

Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân

Khí ngã khứ giả, 

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu. 

Loạn ngã tâm giả,

Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.

Trường phong vạn lý tống thu nhạn,

Đối thử khả dĩ hàm cao lâu

Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,

Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát. 

Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,

Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt. 

Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu, 

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.

Nhân sinh tại thế bất xứng ý,

Minh triêu tán phát lộng biên chu.

Lý Bạch

Dịch nghĩa :

Người bỏ ta đi mất, 

Ngày hôm qua không thể giữ lại. 

Người làm loạn tâm ta,

Ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.

Gió thổi dài muôn dặm tiễn nhạn thu,

Trước cảnh có thể chuốc rượu say trên lầu cao.

Văn chương Bồng Lai, cốt cách Kiến An, 

Trong đó có Tiểu Tạ là người cao nhã.

Lòng đầy dật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên
, 
Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng.

Rút dao chém nước, nước càng chảy,

Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. 

Người sống ở đời không được như ý,

Sớm mai ngồi rũ tóc xuôi thuyền bên sông.

Phỏng Dịch : Huyền Lâm .
Thành Tuyên Châu ,Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân

Rồi người lại bỏ ta đi
Hôm qua lòng muốn níu ghì được đâu
Tâm tư trĩu nặng ưu sầu
Nghe trong tất dạ rối nhầu hôm nay
Nhạn thu theo cánh gió bay
Cảnh buồn lòng muốn uống say trên lầu
Bồng Lai so lại ai hầu
Kiến An cốt cách một bầu văn chương
Tư thơ Tiểu Tạ khó lường
Dáng sinh nho nhã có nhường chi ai
Muốn lên tận chốn cõi ngoài
Vói tay chạm đến nguyệt đài hái trăng
Rút dao chém nước chảy phăng
Nâng ly giải muộn càng tăng thêm sầu
Ở đời ý nguyện được đâu !
Xuôi thuyền xõa tóc một đầu sớm mai .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft