Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động

仙子送劉阮出洞

殷勤相送出天台,
仙境那能卻再來。
雲液既歸須強飲,
玉書無事莫頻開。
花當洞口應長在,
水到人間定不迴。
惆悵溪頭從此別,
碧山明月照蒼苔

曹唐

Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai,
Tiên cảnh na năng khước tái lai.
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm,
Ngọc thư vô sự mạc tần khai.
Hoa đương động khẩu ưng trường tại,
Thuỷ đáo nhân gian định bất hồi.
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt,
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài.

Tào Đường

_______

Phỏng Dịch : Huyền Lâm .

Tiễn người ra khỏi động Thiên Thai
Tiên cảnh rồi đây khó vãng lai
Vân Dịch rượu đây người hãy uống
Ngọc thư không việc chớ phơi bày
Cánh hoa trước cửa còn xinh mãi
Nước chảy qua rồi khó thể quay
Tiếng suối xót xa sầu tiễn biệt
Núi xanh trăng tỏ chiếu thương đài .
_____
Tiễn người khỏi động Thiên Thai
Rồi đây tiên cảnh bồng lai khó tìm
Vân dịch uống cạn nỗi niềm
Ngọc thư không việc đừng thèm mở ra
Trước động mãi mãi màu hoa
Nhưng dòng nước chảy khó mà hồi qui
Đầu nguồn bên suối biệt ly
Núi xanh , trăng tỏ chiếu ghi thương đài .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft