Ngày xuân nhớ Lý Bạch

春日憶李白

白也詩無敵,
飄然思不群。
清新庾開府,
俊異鮑參軍。
渭北春天樹,
江東日暮雲。
何時一樽酒,
重與細論文?
杜甫

Xuân nhật ức Lý Bạch

Bạch dã thi vô địch,
Phiêu nhiên tứ bất quần.
Thanh tân Dữu khai phủ,
Tuấn dật Bão tham quân.
Vị bắc xuân thiên thụ,
Giang Đông nhật mộ vân.
Hà thời nhất tôn tửu,
Trùng dừ tế luân văn.

Đỗ Phủ


Dịch Nghĩa .Thoáng .

Thơ Lý Bạch không có ai là địch thủ,
Tứ thơ phơi phới, nhẹ nhàng không ai bằng được.
Trong sáng, mới mẻ, giống như thơ của Dữu khai phủ,
Hào hùng phiêu dật, giống như thơ của Bão tham quân.
Lúc này tôi đang ngắm hàng cây dưới trời xuân tại Vị Bắc,
Thì bạn đang ở trong bóng mây chiều ở Giang Ðông.
Biết bao giờ được cùng nhau uống một chén rượu,
Và bàn kỹ về thơ văn
.
Phỏng Dịch. ....Huyền Lâm.

Ngày xuân nhớ Lý Bạch

Ai hơn thơ Lý Bạch
Ý lâng lâng xuất thần
Mát trong như Dữu phủ
Tài cao sánh Bảo công
Cây xuân vùng Vị Bắc
Mây chiều bến Giang Đông
Bao giờ bên chén rượu
Cùng bàn chuyện thơ văn .
_______
Thơ như Lý Bạch ai bằng
Ý thơ man mác xuất thần lâng lâng
Tựa như Dữu Phủ thanh tân
Bão quân tài nọ sánh cùng nào thua
Cây xuân Vị Bắc xanh mùa
Giang Đông chiều xuống mây lùa hoàng hôn
Bao giờ bên rượu một bồn
Tôi anh bàn luận chuyện hồn thơ văn       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft