Khuê oán

Khuê oán

閨怨

閨中少婦不知愁,
春日凝妝上翠樓。
忽見陌頭楊柳色,
悔教夫婿覓封侯。

王昌齡

Khuê oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

Vương Xương Linh
__TRong khuê phòng người vợ trẻ chưa lần biết đến nỗi buồn . Ngày Xuân nàng trang điểm bước lên lầu nhìn ra đường chợt thấy hàng duơng liễu xanh tuơi lòng bỗng dưng hối tiếc đã giục chồng ra đi tìm chữ công danh .

Bản Dịch : Huyền Lâm .

Nỗi Oán Trong Phòng Khuê

Nàng chốn cung son chửa biết sầu
Ngày xuân trang điểm chốn cung lâu
Chợt nhìn thấy liễu xanh màu biếc
Tiếc đã giục ai kiếm tước hầu

_______

Cung son nàng chửa biết sầu
Ngày xuân son phấn cung lầu điểm trang
Chợt nhìn liễu biếc bên đàng
Lòng dưng hối tiếc xúi chàng công danh       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft