VịNH ÔNG ĐẦU BẠC

Đại bi bạch đầu ông (Bạch đầu ông vịnh)

代悲白頭翁(白頭翁詠)

洛陽城東桃李花,
飛來飛去落誰家。
洛陽女兒好顏色,
行逢落花長歎息。
今年花落顏色改,
明年花開復誰在。
已見松柏摧為薪,
更聞桑田變成海。
古人無復洛城東,
今人還對落花風。
年年歲歲花相似,
歲歲年年人不同。
寄言全盛紅顏子,
應憐半死白頭翁。
此翁白頭真可憐,
伊昔紅顏美少年。
公子王孫芳樹下,
清歌妙舞落花前。
光祿池臺開錦繡,
將軍樓閣畫神仙。
一朝臥病無相識,
三春行樂在誰邊。
宛轉蛾眉能幾時,
須臾鶴發亂如絲。
但看古來歌舞地,
惟有黃昏鳥雀飛。

劉希夷

Đại bi bạch đầu ông (Bạch đầu ông vịnh)

Lạc Dương thành đông đào lý hoa,
Phi lai phi khứ lạc thuỳ gia.
Lạc Dương nhi nữ tính nhan sắc,
Hành phùng lạc hoa trường thán tức.
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải,
Minh niên hoa khai phục thuỳ tại.
Dĩ kiến tùng bách tồi vi tân,
Cánh văn tang điền biến thành hải.
Cổ nhân vô phục Lạc thành đông,
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong.
Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tử,
Ưng liên bán tử bạch đầu ông.
Thử ông bạch đầu chân khả liên,
Y tích hồng nhan mỹ thiếu niên.
Công tử vương tôn phương thụ hạ,
Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền.
Quang lộc trì đài khai cẩm tú,
Tướng quân lâu các hoạ thần tiên.
Nhất triêu ngoạ bệnh vô tương thức,
Tam xuân hành lạc tại thuỳ biên.
Uyển chuyển nga mi năng kỷ thì,
Tu du hạc phát loạn như ti.
Đãn khán cổ lai ca vũ địa,
Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi.

Lưu Hy Di

Bản Dịch : Huyền Lâm ..,

VịNH ÔNG ĐẦU BẠC

Lạc Dương đào mận đầy hoa
Thành đông bay lạc vào nhà của ai
Lạc Dương người đẹp trang đài
Nhìn hoa rơi rụng châu mày xót xa
Sắc hương rồi cũng phôi pha
Năm sau hoa đến ai mà đợi đây
Bách tùng thành củi mục đầy
Ruộng dâu rồi cũng sau nầy biển xanh
Cố nhân chẳng lại đông thành
Người nay lại đứng ngắm cành hoa rơi
Mỗi mùa hoa vẫn tuyệt vời
Còn người biến đổi hết thời sắc hương
Nhắn cô gái đẹp má hường
Thương giùm lão hạc tóc sương cuối đời
Bạc đầu như áng mây trôi
Nhớ xưa lão cũng một thời thiếu niên
Vương tôn công tử mọi miền
Cùng nhau múa hát dưới triền hoa rơi
Áo quan gấm lụa tuyệt vời
Cung phòng tranh vẽ cảnh đời thần tiên
Bỗng đâu căn bệnh phát liền
Không ai hay biết chi riêng phận mình
Ba năm lạc thú linh đình
Mày xanh mềm mại diễm tình còn đâu
Như tơ bạc trắng mái đầu
Bây giờ đứng ngắm cung lầu ngày xưa
Chỉ nghe tiếng sẻ bay đùa
Dưới chiều vắng lặng nắng lùa hoàng hôn .

***********
Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
____
Năm năm tháng tháng hoa như cũ
Tháng tháng năm băm người đã già       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft