Đêm Đông Nghe Tiếng Dế

Tiếng Dế Đêm Đông

冬夜聞蟲

蟲聲冬思苦於秋,
不解愁人聞亦愁。
我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭

白居易

Đông dạ văn trùng

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngã thị lão nhân thinh bất uý,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

Bạch Cư Dị

Huyền Lâm : Phỏng Dịch

Dịch nghĩa

Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
Ta đã già rồi,nghe chẳng sợ gì
Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu.

Tiếng Dế Đêm Đông

Đêm đông dế gáy buồn hơn trước
Kẻ chắng sầu nghe cũng hóa sầu
Lão đã già rồi nên chẳng ngại
Thiếu niên nghe sợ bạc thêm đầu

*****
Đêm đông tiếng dế nghe dường
Buồn hơn thu trước cái buồn xa xăm
Kẻ không sầu cũng ruột bầm
Khi nghe tiếng gáy xa xăm vọng về
Ta già chẳng sợ ủ ê
Ngại giùm tuổi trẻ lỡ nghe bạc đầu       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft