Trừ tịch tác

Trừ Tịch Tác

除夜作

旅館寒燈獨不眠,
客心何事轉凄然。
故鄉今夜思千里,
愁鬢明朝又一年。
高適

Trừ tịch tác

Lữ quán hàn đăng độc bất miên,
Khách tâm hà sự chuyển thê nhiên.
Cố hương kim dạ tư thiên lý,
Sầu mấn minh triêu hựu nhất niên.

Cao Thích

Dịch Nghĩa : Đêm trong quán trọ bên ngọn đèn khuya giấc ngủ cứ chập chờn, Cớ sao lòng cứ buồn sâu sắc . Cứ nhớ về quê hương ngàn dặm phương xa , Thêm một năm nỗi sầu chồng chất lên mái đầu bạc trắng thêm .

Bản dịch Thi Viên : Huyền Lâm .
Đêm Trừ Tich Cảm Tác.

Quán trọ đèn khuya giấc chẳng tròn
Sao lòng khách lại thấm buồn hơn
Quê hương ngàn dặm lòng nhung nhớ
Lại một năm sầu tóc bạc sương .
_______

Đèn khuya quán trọ chập chờn
Trở trăn giấc ngủ lòng buồn, buồn hơn
Nhớ về ngàn dặm quê hương
Lại thêm năm nữa tóc sương trắng sầu .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft