Web site cho anh DCCB

Dốc Mơ nhận email bên chỗ thủy táng " Ashes of the Sea " cho anh DCCB .. đây là một memorial web site của họ , các anh chi em nếu muốn ,có thể vào đó đế chia sẻ , chia buồn và post hinh kỷ niệm của anh DCCB

http://www.ashesonthesea.com/obituaries/Giac-Tran/       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft