Phát Gạo - Bảo trợ bởi Quỹ Từ Thiện của anh

Hội NewHope2008 đuợc ủy thác của chị Diễm Thúy đã dùng số tiền từ quỹ từ thiện của
anh Giác để tổ chức chuơng trình phát gạo Tết cho dân nghèo . Chúng ta có đủ để phát
5 tấn gạo . Cho đến hôm nay đã phát xong 2 tấn ở làng Quới Điền và Phú Khánh .
Còn 3 tấn sẽ phát cho xã Hưng Khánh Trung A, và nhà thờ gồm có giáo dân ở 3 làng
Ngải Đăng, An Định và Hương Mỹ .
Các bạn có thể xem hình phát gạo của 2 xã trên ở link này :
www.newhope2008.org
Sau khi vào website, select:
Projects
Rice Distribution
2011 In Memoriam (Tran Tu Giac)
(sau đó bấm vào tên của 2 làng trên để đọc bài và nhìn hình )

Còn 3 xã kia T3 sẽ cố gắng post lên truớc khi về vn.
Mong chị Diễm Thúy và gia đình đuợc chút an ủi , và thân chúc các bạn một ngày vui .       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft