VĨNH BIỆT ANH - ĐCCB

Vui buồn trên Bến Sông Mây
Sao anh đành bỏ đất này ra đi
Còn đâu đọc lại vần thi
Độc Cô Cầu Bại - mỗi khi đêm về .

Cali mưa gió lê thê
Nghe tin anh đã đi về miền xa
Tim tôi thấm lạnh mưa qua
Đôi mi ướt đọng như là giọt rơi.

Anh đi đã trả nợ đời
Bến Sông Mây cũng vắng lời thơ văn
Anh đi có hiểu cho rắng ?!
Bến Sông… xưa thiếu bóng trăng đêm về .

Vĩnh biệt anh ! - người bạn thơ
Còn đâu trên Bến … đêm chờ chực nhau
Đọc thơ tình trắng đêm thâu
Vui đời thi phú quên đầu bạc phai .

Phan Tưởng Niệm       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft