Thương Tiếc Anh Độc Cô Cầu Bại .

(Xin mượn mấy câu thơ của Phương Vy
nối thành bài Hát Nói tiễn đưa anh Độc Cô Cầu Bại) .


Anh ra đi để lại ngàn tiếc nuối
Lời nguyện cầu giây phút cuối tiễn anh
Cửa thiên đường xin Chúa rộng mở đón bước chân
Cõi vĩnh hằng anh về hưởng nhang Thánh Chúa .
Đường bay lượn rẽ mây ngày đó
Câu tiễn đưa nhỏ lệ bữa nay (1)
Ta đã tang bồng hồ thỉ chí trai
Nào đâu kể thân bọc thây da ngựa .
Trời trong sáng không ngờ sụp đổ
Nghe hung tin như sét nổ bên tai
Từ nay giũ sạch trần ai .

(1) Bữa : Nghĩa là ngày, hôm .
(Từ Điển Tiếng Việt, Nhà xuất Bản Đà Nẵng, 2002)       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft