Phân ưu - Tin Buồn

Vừa nhận được tin, Anh Độc Cô Cầu Bại (Giác Trần) vừa mới qua đời đêm qua (Saturday - 12/25/2010) ... Một mất mát lớn lao cho gia đình Bến Sông Mây ...

Kính thông báo cùng Anh Chị Em BSM.
(Khi nào có thêm tin tức về lễ nghi an táng, TH sẽ thông báo thêm).

Updated (Monday - 12/27/2010)

Tin mới nhất từ gia đình anh Giác, cho biết là thánh lễ an táng sẽ được tổ chức vào lúc 8:30AM, sáng Thứ Năm (Thursday 12/30/2010) tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington-Texas . Sau đó là lễ hỏa táng .

Mọi chi tiết về thăm viếng nhà quàn sẽ thông báo sau .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ LOAN VÀ TANG QUYẾN ...


-TH       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft