viết cho ngày 1 tháng 11

Image

viết cho ngày 1 tháng 11
-ss-
[color=#FF0000]
[/color]
Ta viết gì cho ngày sinh nhật
Ngày tháng trôi qua vết rối chằng
Có rất nhiều đêm nằm thao thức
Thương buồn cho cảnh họp rồi tan...


thylanthảo       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft