Cát Bụi .

Cát Bụi .

Ta ngồi ta ngẫm lại ta
Chỉ từ hạt bụi hóa ra kiếp người
Thì thôi cứ việc rong chơi
Kể từ vô lượng có thời nầy đây

Tội chi những gánh nặng đầy
Rồi mai cũng hóa bụi bay muôn trùng
Sống còn cứ việc thung dung
Cứ giang tay rộng vui cùng thế nhân

Sanh ra giữa cuộc hồng trần
Đắng cay , chua chát đâu phần riêng ai
Chỉ mong giữa cuộc đời nầy
Sống sao khỏi thẹn là đầy niềm vui

Mai thân về đất lấp vùi
Trở về hạt bụi hóa đời hư không
Phù sinh một cõi luân vòng
Ngày về cát bụi mà lòng tịnh yên .

Huyền Lâm ...vu vơ       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft