9 Tranh Bìa TUYENTAP-BSM

Quote:
Nhân dịip này cho t3 cám ơn Dốc Mơ, Thiếu Phụ, anh Trần Nhất Lang, anh Trần Đại, Thy Linh, và Quỳnh Hương đã dùng cả tấm lòng để hòan thành tt2 bsm cho chúng ta .


applause.gif       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft