9 Tranh Bìa TUYENTAP-BSM


Xin cáo lỗi cùng các bạn
Trang này được Trần Đại đóng cửa vì nhóm Layout chỉ cho phép Chầng Đệ trưng hình lên dự thi chứ không List tranh lên để Vote. Rất chân thành mong được BBT và BSM thứ lỗi cho sự sơ sót này.

_____
*
Ý kiến của BSM rất có ích cho nhóm layout tiếp tục hoàn tất Tuyển tập, chân tình cảm tạ       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft