Tranh Bìa TUYENTAPbsm2011

Chị Dốc Mơ chờ dài cổ không thấy ai gửi đìzai tranh bìa của TuyểnTập nên bắt ChầngĐệ xâuđẹpgìcũngphảimầnmộtcái ...

vì vậy mà CĐ cố gắng đóng góp một tranh bìa dưới đây ... Mong các huynh tỷ lẹ tay lên một tí để có bìa cho chị Dốc đem đi IN

Image

Tranh Bìa: Graphic Art by CĐ
Tên: Tinh Bến Sông Mây
Chủ Đề: Sinh Hoạt Ảo Thực BSM.com
Chi Tiết:
1. Nàng Thơ BSM
2. Nhạc-Thơ-Văn
3. Bến, Thuyền
4. Sông
5. Mây
6. Đàn ảo, Đàn Thực
7. Chuyện "mì Gia" BSM
8. Chuyện "bánh tét" BSM
9. Chuyện "Ầu ơ Quạt Mộng"
10. Trống Cơm Độc Cô
11. Cá thầy Balut SanJose
12. Chuyện "nho S.J to, chùm nhỏ O.C"
13. Nhũ Hoa và áo cô dâu BSM Hoàng T.
14. Ria giả chàng rể D.M.
15. Thy Linh Gia Trang
16. Họp mặt SaiGon
v...v...       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft