Thông báo về buổi họp mặt ra mắt TT BSM II

Thông qua sự bàn thảo của các ACE trong ban biên tập của TT BSM II và CD nhạc BSM, nhất là được sự gật đầu của cụ Lãng Du, tôi xin lạm quyền của Thư ký Dốc Mơ xin thông báo đề nghị ngày giờ và địa điểm họp mặt ra mắt sách , CD nhạc nay năm tại :
- EMERALD BAY Restaurant
5015 W Edinger Ave Ste V, Santa Ana, CA 92704
(714) 775-5161
- Thứ Bảy : ngày 23 tháng 7 - 2011 bắt đầu lúc 5-PM

Đây là thông báo sơ khởi , thông báo chi tiết sẽ được phổ biến sau .
Mọi ý kiến đóng góp, liên lạc xin ACE thư về: bsmbientap@gmail.com       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft