Ngậm Ngùi

Mười hai bến nước
Rời chân đi ai biết được đục hay trong
Bao bâng khuâng bối rối chất bên lòng
Thân phận gái chữ Tòng xưa nay vẫn nặng .

Từ thuở em đi sầu bến vắng
Sau ngày pháo nổ tủi trăng khuya
Mưa thu nào ướt áo buổi xa lìa
Đêm bến đục lệ đầm đìa ly hợp cẩn .

Số kiếp má hồng lo toan bổn phận
Trong nhờ đục chịu đâu dám bận lòng ai
Riêng mình gánh lấy đắng cay
Mong người ở lại tháng ngày an vui
Vần thơ luống những ngậm ngùi !

Trần Nhất Lang       


_________________
Rồi có khi nào nhớ tới anh
Xin đừng thổn thức lệ long lanh
Hãy đem mái tóc pha mầu mắt
Dệt gấm tương tư ủ mộng lành .

http://trannhatlang.blogspot.com


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft