Ngày anh về Thiên Quốc

Image

Tưởng nhớ anh TÀN PHAI/THẾ THÔI/ĐỖ HỮU TÀI
Đã về nước Chúa ngày 25 tháng 9 năm 2015
Thu vừa về ngang ngõ
Anh buông bỏ hồng trần
Hương linh nương cánh gió
Hồn cưỡi hạc đằng vân

Anh về miền Thiên Quốc
Lòng đầy ắp đức tin
Vai vác hầu Thánh Giá
Thanh thản lời cầu kinh

Anh về miền miên viễn
Phụng thờ Chúa Ba Ngôi
Bên Đức Mẹ Vô Nhiễm
Tay lần hạt Mân Côi

Không oán than số phận
Luôn nở nụ cười tươi
Anh vững tin ơn Chúa
Ba mươi năm làm người (*)

Anh về miễn vĩnh cửu
Hội tựu cùng Mẹ, Cha
Chốn Thiên đường yên nghỉ
Hết lụy phiền phong ba* Tên một bài thơ của anh Thế Thôi trong vườn thơ Tín Ngưỡng       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft