Tiễn Huynh

Image

... Con tim ai cắn mà đau
Thắp tình thi hữu lan giao tiễn Người ....

~.~0~.~


thường một thoáng, phải không Huynh?
Cùng đến nhưng đi mãi độc trình
Tiếc rượu kim bằng chưa thỏa chí
Thương đời viễn khách bỗng phù sinh
Anh anh u uẫn sầu ly tổ
Đỗ vũ bi ai thẹn hiếu tình
Hữu chí, ý thành vui trả nghiệp
Tài bằng đức tín sáng tâm linh.
Image
tdtpp
20/10/15Image

Mụi về gom chữ kết thuyền hoa
Lặng tiển chân Huynh giữa nhạt nhòa
Ai tín ngậm ngùi duyên hạnh ngộ
Âm dương não nuột cuộc chia xa ...
Dâng chung rượu tế cầu siêu thoát
Thắp nén tâm hương khấn hiệp hòa ( Huynh cùng Bác )
Thánh giá vai kề , như sở nguyện *
Đôi chân thanh thoát đến bên Cha **

Image
tdtpp
20/10/15

* , ** : lấy ý từ bài thơ Làm sao đến Chúa của huynh Thế Thôi

Image       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft