Bên Sông Đưa Khách

Kim Lệ ngâm thơ


<embed src="http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/tiengtho/bensong.wma" autostart='false' volume= '25' width=400 height=45></embed>       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft