Cửa Thiền Dính Bụi

Tập Truyện Ngắn
tác giã : Huỳnh Trung Chánh
giọng đọc : Diệu ThủyTruyện thứ nhất

Một Bước Chẳng Rời

<embed src="http://www.suoitumedia1.net/DocSach/CuaThienDinhBui/01%20Mot%20Buoc%20Chang%20Roi.mp3" autostart='true' volume='30' loop="true"></embed>       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft