Khi Cô Đơn , Em Nhớ Ai ?

Truong Dong Luong

<embed src="http://www.tvksoft.com/nhac00909284875/Truong%20Dong%20Luong%20-%20Khi%20Co%20Don%20Em%20Nho%20Ai%20(chinese)%20-%20www.cafetinh.net_1_1085.mp3" autostart='false' volume='25'></embed>

chí tở mễ dù rẫn       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft