Ánh Trăng Lẽ Loi

Đặng Lệ Quân

<embed src="http://www.tvksoft.com/nhac99898723423/Dang%20Le%20Quan%20-%20Anh%20Trang%20Le%20Loi%20-%20www.cafetinh.net_4_2124.mp3" autostart='false' volume='25'></embed>

Nì wân wò ái nì dù tó stào ? Wò cáo xúa nì : mễ dù = 0       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft