Còn Lại Nổi Cô Đơn

Lưu Đức Hoà


<embed src="http://www.youtube.com/v/I8pOxhgBnxM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed>       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft