Perhaps, perhaps -- Có lẽ, Có lẽ

<embed src="http://www.youtube.com/v/aKPjxVHgFPs?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>


Artist: Doris Day


You won't admit you love me
And so how am I ever to know?
You always tell me
Perhaps, perhaps, perhaps

A million times I've asked you,
And then I ask you over again
You only answer
Perhaps, perhaps, perhaps

If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't wanna wind up
Being parted, broken-hearted

So if you really love me
Say yes, but if you don't dear, confess
And please don't tell me
Perhaps, perhaps, perhaps
Perhaps, perhaps, perhaps

If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't wanna wind up
Being parted, broken-hearted

So if you really love me
Say yes, but if you don't dear, confess
And please don't tell me
Perhaps, perhaps, perhaps
Perhaps, perhaps, perhaps
Perhaps, perhaps, perhaps …Phần tạm dịch nghĩa bài hát này, nhiên dành tặng Thiếu Phụ.


Anh chẳng nhận là anh yêu em
vậy nên, làm sao em biết được
Anh luôn nói với em là
có lẽ, có lẽ, có lẽ

Triệu lần, em đã hỏi anh
và giờ, em hỏi anh, lại nữa
Anh chỉ trả lời
có lẽ, có lẽ, có lẽ


Nếu anh không thể quyết định
chúng ta chẳng bao giờ khởi đầu
Và, em không muốn cuối cùng
chia ly với trái tim tan vỡ

Vậy nên, nếu anh thật yêu em
Nói có, nhưng nếu không, thú nhận
Và, xin đừng nói với em
có lẽ, có lẽ, có lẽ
có lẽ, có lẽ, có lẽ
......

Nếu anh không thể quyết định
chúng ta chẳng bao giờ khởi đầu
Và, em không muốn cuối cùng
chia ly với trái tim tan vỡ

Vậy nên, nếu anh chân thiết yêu em
Nói có, nhưng nếu không, thú thật
Và, xin đừng nói với em
có lẽ, có lẽ, có lẽ
có lẽ, có lẽ, có lẽ
có lẽ, có lẽ, có lẽ ...
       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft