Qian Yan Wan Yu - Teresa Teng

<embed src="http://www.youtube.com/v/_L2mwehCKq0&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed>       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft