Bỏ nghề .

Bỏ nghề .

Theo người bắt chước tớ làm thơ
Chữ nghĩa ngó vô thấy muốn khờ
Câu cú người dùng đà nát bét
Văn chương chồng chéo rối như tơ !

Có một chữ tình vạn khối thơ
Than mây trách gió đến bơ phờ
Bà kêu ông bạc tình xưa cũ
Ông bảo bà quên nghĩa tóc tơ

Bây giờ thi sĩ nấm mùa mưa
Nở rộ văn chương khắp suốt mùa
Tôi viết hôm nay mai chị viết
Chất chồng nhau quá tớ xin thua

Bởi thế thi đàn mặc sức nhau
In thơ đem bán chẳng ma nào
Mua về để đọc hay mang tặng
Cái tiếng thi nhân chợt đổ nhào

Thôi tớ chẳng còn nghĩ vẫn vơ
Thi nhân từ đó mộng cùng mơ
Văn đàn cho tớ xin lùi bước
Không dám chen chân sợ nợ chờ .

Cậu Ba Miệt Vườn ...       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft