Nếu ....

Nếu mắt em là trùng dương thăm thẳm
mỗi tia nhìn dấy động một phong ba
thì anh xin làm con thuyền chìm đắm
chết đuối trong mắt em ...dù ngộp thấy ông bà

Nếu môi em có chứa đầy độc dược
mỗi nụ hôn giết chóc một kiếp người
thì anh xin làm người uống trước
tự tử kiếp này ...thêm ngàn kiếp nữa em wơi

Nếu bài tình thơ em là con dao nhọn
mỗi điệu, vần toan tính một nhát đâm
thì anh xin dâng trái tim nhỏ mọn
em cứ xuống tay ...mặc sức chém, chặt, bằm

Nếu vòng tay em là thứ ổ khoá trăm năm bất hoại
chỉ khóa một lần, chìa khoá vất bỏ ngay
thì anh xin được giam mình mãi mãi
trong vòng tay em ...đến khi nào em mỏi hẳng hay

Châu Thái Lê
March/15/04       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft