Chả Lụa Chay

Lần đầu làm chả lụa nên khi cắt ra rất lo, không biết khi cắt có bị rã rời hay không . May quá cắt ra vẫn còn nguyên vẹn .       Attachments:
Cha Lua Chay.jpg
Cha Lua Chay.jpg [ 87.35 KiB | Viewed 1107 times ]
ChaChay.jpg
ChaChay.jpg [ 94.19 KiB | Viewed 1107 times ]

_________________
Sắc Không Không Sắc Sắc Không tướng
Không Có Có Không Không Có hình
Chấp Mê Mê Chấp Chấp Mê vướng
Buông Bỏ Bỏ Buông Buông Bỏ mình
Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft