Học vẽ

.       Attachments:
tapde1.jpg
tapde1.jpg [ 50.25 KiB | Viewed 846 times ]
tapde.jpg
tapde.jpg [ 67.23 KiB | Viewed 846 times ]
QuanJean.jpg
QuanJean.jpg [ 38.48 KiB | Viewed 846 times ]

_________________
Sắc Không Không Sắc Sắc Không tướng
Không Có Có Không Không Có hình
Chấp Mê Mê Chấp Chấp Mê vướng
Buông Bỏ Bỏ Buông Buông Bỏ mình
Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft