Hamburger Chay

Dạo này sáng dậy trễ nên làm biếng nấu cơm nên ăn vầy cho tiện .       Attachments:
2013-06-07 09.43.48.jpg
2013-06-07 09.43.48.jpg [ 97.38 KiB | Viewed 1147 times ]
ChuanBi.jpg
ChuanBi.jpg [ 142.37 KiB | Viewed 1147 times ]
An.jpg
An.jpg [ 97.34 KiB | Viewed 1147 times ]

_________________
Sắc Không Không Sắc Sắc Không tướng
Không Có Có Không Không Có hình
Chấp Mê Mê Chấp Chấp Mê vướng
Buông Bỏ Bỏ Buông Buông Bỏ mình
Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft