Sau lưng người đàn bà

Sau lưng người đàn bà " cởi mở " là người đàn ông " hăm ...hở "
Sau lưng người đàn bà ...đánh bài là người đàn ông ...đói dài
Sau lưng người đàn bà ...hay hỏi là người đàn ông ...mệt mói
Sau lưng người đàn bà ...ham dzui là người đàn ông ....nhiều xui
Sau lưng người đàn bà ...tai tiếng là người đàn ông ...chết điếng
Sau lưng người đàn bà ...đáng thương là người đàn ông ...liệt dương
Sau lưng người đàn bà ...lẩn thẩn là người đàn ông ...tàn nhẫn
Sau lưng người đàn bà ...đa đoan là người đàn ông ...lang thang
Sau lưng người đàn bà ...lưng ong là người đàn ông ...lưng cong

Sau lưng người đàn bà ...mắc nạn là người đàn ông ....ném ...lựu ....đạn !!!       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft