Sau lưng người đàn ông

Sau lưng người đàn ông ...thất bại là người đàn bà ...xúi dại
Sau lưng người đàn ông ...bất lực là người đàn bà ...rất bực
Sau lưng người đàn ông ... đẹp trai là người đàn bà ....mang thai
Sau lưng người đàn ông ...ngoại tình là người đàn bà ...ngồi rình
Sau lưng người đàn ông ... mê gái là người đàn bà ...tê tái
Sau lưng người đàn ông ... dại gái là người đàn bà ...mồi chài
Sau lưng người đàn ông ...hư đốn là người đàn bà ....thiếu thốn
Sau lưng người đàn ông ...nhu nhược là người đàn bà ...láo xược
Sau lưng người đàn ông ..hung hãn là người đàn bà ...thỏa mãn

Sau lưng người đàn ông ..." có chổ ...đứng " là người đàn bà ..." thích ...chổ ...cứng " !!!*** lượm lặt đem về bến       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft