Chuyến đi Họp Mặt - Ra Mắt Sách BSM - 8/2007

dạ dạ dạ .... đệ có để thử dô ...hầu bao để đím ( đang ngồi bắt ...chùn chùn dí bum búm đây ) . Hề hề hề, bị lão gia gia cự nữa rùi .....phải xó đi ....shockedOface.gif

Chắc phải có bữa tầm sư học đạo mới được ! ( đệ mê nhứt là bộ " nhứt kím động giang hồ ")       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft