Tổng cộng tiền bán sách (RMS BSM - 8/4/07)

Như đã thông báo, tất cả số tiền bán sách được, sẽ sung vào quỹ học bổng của BSM .

Xin thông báo đến cùng các Anh, Chị tống cộng số tiền bán sách trong ngày họp mặt và Ra Mắt Sách Tuyển Tập .

Đồng thời số sách bán được qua nhóm Project VN tại buổi ra mắt sách, số tiền ấy sẽ dùng vào việc ủng hộ từ thiện của nhóm Project VN .

* Tổng Cộng (thu bán sách) = $500.00
* Ủng hộ nhóm Project VN = $100.00

Tổng Cộng (tiền sung vào quỹ từ thiện BSM) = $400.00

Số sách bán được trong ngày Ra Mắt Sách (8/4/07) :

Nhà táo = 3 cuốn
Anh Nguyễn Nam An = 1 cuốn
Project VN = 8 cuốn ($80.00)
Trung (Project VN) = 1 cuốn
BS Chẩn (Project VN) = 1 cuốn
Anh Dũng - Hải = 1 cuốn
Lan Nhi (Cát Ngọc) = 2 cuốn
Chị Dốc Mơ = 3 cuốn
Anh Quanh Lãng = 1 cuốn ($40)
ROF = 9 cuốn
Thảo Hữu (thân hữu chị Ưu Du) = 1 cuốn
Anh Võ Vĩnh Thuận = 1 cuốn
Chị Ngọc Bích = 2 cuốn
Anh Hùng (ROF) = 1 cuốn ($10)
Chị Quế Hương = 1 cuốn ($10)
Thân hữu = 1 cuốn ($10)
Thân hữu = 1 cuốn ($20)
Chị Mỹ (ROF) = 1 cuốn ($10)
Trần Trinh Thy = 2 cuốn
Thân hữu Anh Dân Chu (nhóm Chu Văn An) = 4 cuốn ($40.00)

[Nếu có thiếu sót tên quý thân hữu trong danh sách ủng hộ mua trong ngày RMS, xin thứ lỗi ạ ]

Anh DC ơi, TH sẽ ký check gửi đến anh, nhờ anh chuyển cho group Project VN giùm TH nhé . Thanks anh .

Danh sách mua tuyển tập

* ROF = 8 cuốn ($70) (ck - chị QH)
* Thân hữu (anh DC) = 6 cuốn .       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft