THU / CHI buổi RMS BSM 8/4/2007

Xin thông báo đến các Anh, Chị tổng cộng THU / CHI cho buổi họp mặt và RMS BSM 8/4/2007

Chi phí đêm đốt lửa tại Hungtington
tiền đi chợ + bánh mì + củi + nước = $120.00 (TH)

Chi phí đêm RMS

Deposit nhà hàng --> $100 (Anh DC)
Cost for 11 table @ 150.00 --> $1560 (TH)
Quay phim --> $150 (Anh CM)
Balloon --> $20 (Anh CM)
Flower --> $30 (TH)
Banner --> $150 (Anh KL)
One man ban --> $0 Nhóm ROF ủng hộ
--------------------------------------------------------------
Total (chi - đêm RMS) = $2010

Total (cost - đêm bonfire + cost - đêm RMS)

$120.00 + $2010 = $2130.00


************************************************************
Thu và ủng hộ

Anh Chị Dũng Hải và thân hữu (10) --> $150 (check)
Anh NNA (1) --> $15
Anh QXS (3) --> $50
Anh MDS + 8 thân hữu (13) --> $200
Anh Quang Lãng (4) --> $60
Dốc Mơ (3) --> $45
Anh Long + 3 thân hữu (4) --> $60
Chị Ưu Du + (10 thân hữu) (11) --> $165
Anh HVHT (4) --> $100
Anh Anh Võ Vĩnh Thuận (1) --> $ 15
Project VN (10) --> $150
Lili - nhóm tự lực (2) --> $30
Huynh Nhược Thu (1) --> $20
Chị Hà Thân (1) --> $20
Anh Chiêu Minh (1) --> $20
Anh DCCB (2) --> $30
Chị QH (1) --> $15
Châu Mỵ (1) --> $60
Chị Miên Kim (1) --> $100
Chị Phương Vy (1) --> $15
Anh Phiêu Lãng + thân hữu (3) --> $60
Chị Bích (Dr Thăng), Nga, Tùng (3) --> $45
ROF + anh chị Ngọc Bích - Sơn (đưa trước chị QH) (10) --> $150
Ngọc Hiếu (ROF) (2) --> $30
Quỳnh Mai (ROF) (2) --> $30
Chị Thanh Mỹ (ROF) (2) --> $15
Chị Bích (ROF) (1) --> $15
Thân hữu (anh chị Ngọc Bích + Sơn) (2) --> $30
Anh Ctl (2) --> $30
TH (1) --> $20
Chị Thu Liễu (khách mời)
Chị Quế Hương (khách mời)
Anh DC $100 (Tiền ủng hộ deposit nhà hàng)
Anh KL $150 (Tiền ủng hộ banner)
Chị PVy $85 (ủng hộ)
Anh Chiêu Minh $100.00 (ủng hộ)
TH $50.00 (ủng hộ)
------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL = $1530 (thu)
TOTAL = $ 700 (ủng hộ)

TOTAL (thu + ủng hộ) = $2230.00

*** Final Total : $2230.00 (thu) - $2130.00 (chi) = $100.00 (còn dư), sung vào quỹ bảo trì trang web bsm.       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft