Vài Hình Ảnh Trước Giờ Thứ 25 :-)))

Chuẩn bị

Image


Điệu ơi là điệu :)))

Image

Image

Image

Image

Image       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft