Mừng buổi RMS của BSM

Ủa , " thêm hình có Dốc Mơ " mà hỏng thấy ai ...e lệ chỉ thấy một ...thầy cầm giấy che
mặt đọc kí nhì đó ..... níu mờ là ..... thì úi bà con ơi, chỉ hộ cái ...ống cống nào lớn nhứt
ở OC để kéo quân ...đi chốn là dừa !!! Bộ DM là cô ...áo xanh hả ? Có ông ngồi cạnh
nhìn ... hơi ...dữ ?? !!!!       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft