Tuyển Tập BSM - đang tiến hành in

Mến gửi các anh chị ;

Tuyển Tập BSM đã được gửi đến nhà in . Khi nào sách in xong, sẽ thông báo đến cùng các tác giả tham gia trong Tuyển Tập .

Thay mặt các anh chị trong Ban Biên Tập của BSM, TH xin gởi lời cảm ơn đến 42 tác giả đã ưu ái và quý mến đóng góp bài vở cũng như tài chánh để hoàn thành Tuyển Tập BSM - Tập 1 .

-TH       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft