Trang bìa Tuyển Tập Bến Sông Mây

Xin gửi đến các Anh Chị trang bìa Tuyển Tập Bến Sông Mây . Mọi chi tiết ấn phí sẽ gửi đến các tác giả tham gia tập văn thơ trong tuần tới .

Image

* Tất cả mọi ý kiến đóng góp, ủng hộ - xin gửi về địa chỉ email: bensongmay@yahoo.com.

* Trang giới thiệu tác phẩm: http://www.bensongmay.com/album_showpage.php?pic_id=859       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft