Đã nhận bài

MdS lập ra mục nầy để anh chị em thành viên cùng theo dõi và kiểm soát với BBT, tránh trường hợp mail thất lạc


** chi tiết về gửi bài : http://www.bensongmay.com/viewdiendan.php?t=6043

** xin gửi bài về emails:

mdskt@yahoo.com
bensongmay@yahoo.com


***********************************************************
Để kịp thời ra mắt Đặc San vào đầu tháng tám 2007 mong các anh chị gởi bài trễ nhất vào ngày thứ năm 15 tháng 2 năm 2007 . Sau ngày này BĐH phải chuyển bài đến người làm layout .
***********************************************************

1. MẠC ĐĂNG SƠN .................... (3 thơ) (*)
2. CHIÊU MINH .......................... (3 thơ) (*)
3. CHÂU THÁI LÊ ....................... (1 văn, 6 thơ) (*)
4. NNMMTD ----------------------------> rút tên
5. TRẦN THỊ HÀ THÂN .................(3 thơ, 1 văn) (*)
6. THU HẰNG ..............................(5 thơ) (*)
7. DÂN CHU .................................(8 thơ) (*)
8. THẾ THÔI ................................(9 thơ) (*)
9. TIỂU VŨ VI ...............................(8 thơ) (*)
10. HUỲNH VŨ HOÀNG TUẤN ........(8 thơ) (*)
11. PHIÊU LÃNG.............................(3 thơ, 1 văn) (*)
12. QUÁCH XUÂN SƠN ..................(8 thơ) (*)
13. SONG AN CHÂU....................... (8 thơ, 1 nhạc).....(1 hình, tiểu sử) (*)
14. ƯU DU..................................... (2 văn) +
15. HÀ LAN PHƯƠNG......................(8 nhạc).........(1 hình) (*)
16. VIÊN NGỌC ..............................(8 thơ) ( * )
17. DIỆU TÂM ................................ (12 thơ ) ++
18. PHI PHI ....................................(1 văn, 3 thơ) (*)
19. NCG .........................................(4 thơ) (*)
20. LINH ĐẮC ...................................(6 thơ) (*)
21. DCCB ..........................................(5 thơ) +
22. QUỲNH HƯƠNG ........................ (5 thơ, 1 văn) +
23. PHƯƠNG VY ............................. (1 văn, 7 thơ) (*)
24. KHIẾU LONG ............................ (10 thơ) (*)
25. HƯƠNG XUÂN .......................... (9 thơ) (*)
26. DẠ THẢO ................................ (6 thơ) (*)
27. MƯA MUỘN ............................. (6 thơ) (*)
28. TÂM THƯ...................................(4 thơ) +
29. NIỆM NHIÊN .............................(2 văn) (*)
30. NGUYỄN THỊ TÊ HÁT ................. (2 văn) +
31. GIỌT SƯƠNG KHUYA ................ (14 thơ ) (*)
32. SƯƠNG MAI................................(10 thơ) +
33. CHÂU MỴ .................................(1 văn, 3 thơ) (*)
34. CAO NGUYÊN............................(6 thơ) +
35. HIẾU ĐỨC ............................... (1 văn, 5 thơ) (*)
36. NGỌC DUNG ........................... (3 thơ) (* )
37. PHAN TƯỞNG NIỆM ................. (3 thơ) ( * )
38. THY LAN THẢO .........................(9 thơ) (*)
39. ĐÔNG HÒA ----------------------------> rút tên
40. NGUYÊN ĐỖ ............................ (16 thơ - 8 bài chính, 8 bài thơ ngắn) (*)
41. NHƯỢC THU ............................ (8 thơ) (*)
42. NNGUONG ............................... (3 thơ) (*)
43. MIÊN KIM....................................(6 thơ) +
44. HÀ PHƯƠNG ANH ....................... (1 nhạc, 2 hình vẽ) +

**********************************************************
Ban Biên Tập chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thì giờ gửi bài cho Tập Đặc San ....

SẼ THÔNG BÁO ẤN PHÍ TỚI MỖI TÁC GIẢ QUA EMAIL SAU .
***********************************************************       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft